Normativa

Pesca

REIAL DECRET 1032/1999, de 18 de juny, pel qual es determinen les normes de seguretat que han de complir els vaixells pesquers d'eslora igual o superior a 24 metres.

BOE núm. 156. Dijous, 1 de juliol de 1999

REIAL DECRET 1185/2006, de 16 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament que regula les radiocomunicacions marítimes a bord dels vaixells civils espanyols.

BOE núm. 261. Dimecres 1 de novembre de 2006

REIAL DECRET 5543/2007, de 27 d'abril, pel qual es determinen les normes de seguretat i prevenció de la contaminació que han de complir els vaixells pesquers de menys de 24 metres d'eslora (L). BOE núm. 131. Divendres, 1 de juny de 2007

 

Esbarjo

BOE núm. 113. Dijous, 12 de maig de 2003

ORDRE FOM/1144/2003, de 28 d'abril, per la qual es regulen els equips de seguretat, salvament, contra incendis, navegació i prevenció d'abocaments per aigües brutes que han de portar a bord les embarcacions d'esbarjo.

BOE núm. 119. Dimecres, 19 de maig de 2021

REIAL DECRET 339/2021, de 18 de maig, pel qual es regula l'equip de seguretat i prevenció de la contaminació de les embarcacions d'esbarjo.